logo-04
Svart_linje_50x1

Visjon, misjon, verdier og mål

Som sykehjem ønsker vi å tilby høy faglig kvalitet på våre tjenester, et godt bosted for mennesker som har behov for
tilsyn og pleie, og vi ønsker å ha et godt arbeidsmiljø. For å oppnå dette har vi stor tro på å drive ut i fra visjon, misjon, verdier og mål. 
Vår visjon fungerer som et rammeverk i avgjørelser vi tar, og leder oss i riktig retning.

"Vi skaper rom for mangfold og livskvalitet." - Visjon
Svart_linje_50x1

VÅR MISJON

Sykehjemmet skal være et godt hjem, der det 
er mulig å leve et meningsfylt og trygt liv og få en 
verdig alderdom. Enkeltindividets ønsker og behov
(fysiske, psykiske, sosiale og åndelige) skal 
respekteres og ivaretas for å opprettholde og 
fremme livskvaliteten og bevare den enkeltes 
identitet og integritet.
photo01
shutterstock_254340844

VÅRE MÅL

Vi har fornøyde pasienter.
Vi har høy tilfredshet hos pårørende.
Vi har høy medarbeidertilfredshet.
 

VÅRE VERDIER

Lagånd.
 Åpenhet.
   Verdighet.
shutterstock_358282043%202

Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og svakhet. 
- WHO

HISTORIE

Stavanger Sparekasses Sykehjem ble opprettet som Aldershjem i 1924
av Sparekassen som senere skulle bli en del av SR-Bank (Sparebanken Rogaland).
14
test%20photo
15
Aldershjemmet ble egen stiftelse i 1973.

En av våre tidligere ansatte forteller:

"I tiden fra 1924 og frem til 70-tallet, bodde bestyrer og noen av de ansatte i
egne rom på huset, side om side med de eldre beboerne. Den gang bodde det 28 eldre
beboere på huset, alle med egne rom og med bad på gangen. De tok godt vare på seg selv
og hverandre, og hadde hyggelige foreninger der de handlet mat og kokte suppe
sammen i godt lag."