MENY
logo-02_uten_tekst
STAVANGER

SPAREKASSEN
SYKEHJEM

Vi skaper rom for mangfold og livskvalitet
Hvit_linje_50x1

VELKOMMEN

nurse
Stavanger Sparekasses Sykehjem er et privat ideelt sykehjem, og eies av en stiftelse bestående av Stavanger Røde Kors og Sparebank 1 SR-bank. Her har vi 16 beboere fordelt på tre etasjer, alle med egne værelser. Vi har driftsavtale med kommunen, med inntak på lik linje som ved kommunale sykehjem.


Et av våre viktigste mål er at Stavanger Sparekasses sykehjem skal fungere som et hjem. Her har vi engasjerte og lidenskapelige pleiere og personell som alle arbeider ut i fra et helhetlig menneskesyn.

Vi ser et hjem der den enkeltes behov, interesser, egenskaper og ønsker blir møtt og ivaretatt.

Velkommen til å søke plass hos oss!

Hvordan søke plass?

Stavanger kommune har fritt sykehjemsvalg på langtidsplasser. Langtidsbeboere har også anledning til å bytte sykehjem.

Du kan søke på sykehjemsplass og fylle inn skjema ved å klikke her.

Egenbetaling

Her finner du oversikt over hva som dekkes på kort- og langtidsopphold, samt videre link til gjeldende betalingssatser. 

Egenhet

Stavanger Sparekasse Sykehjem ønsker å være i stadig utvikling for å kunne tilby det beste innen pleie, hverdagstilbud, omsorg, fasiliteter, kunnskap og høy faglighet blant de ansatte.

Her er pasienten og enkeltmennesket i fokus, og vårt mål er at alle våre beboere skal ha høyest mulig livskvalitet og trivsel i sin hverdag.

Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom og svakhet. 
- WHO